Matfesten. Omslagsbild. Model released

Matfesten satsar på den lokala matkulturen

Matfesten i Skellefteå är en sedan 2006 en väl etablerad folkfest och arena för den regionala matkulturen. 

Evenemanget Matfesten i Skellefteå som årligen genomförs i slutet av augusti är idag det enskilt största matevenemanget i norra Sverige. Avsikten är att erbjuda besökarna en matglad folkfest och livsmedelsbranschen i norr en arena där de kan möta konsumenterna. Fokus ligger i första hand på att lyfta matkulturen i norr – både ur konsument- och producentperspektiv. 

Verksamheten drivs utan vinstintresse och alla intäkter återinvesteras i verksamheten. Syftet med Matfesten är att främja den regionala matkulturen och dess aktörer, att bidra till en utveckling av livsmedelsnäringen och främja attraktionskraften i regionen samt att erbjuda upplevelser för en bred målgrupp.

Matfesten arrangeras av den ideella föreningen Matfestens Vänner.

Matfestens grundvärden

De grundvärden som arbetet med Matfesten baseras på i några korta punkter:

Värna om lokalt näringsliv med fokus på livsmedelsnäringen.

Skapa intresse för, och utveckla, lokal matkultur – det rika norrländska skafferiet. Matfesten ska vara en naturlig arena för att visa för allmänheten (boende och tillresta) vilket fantastiskt kvalitativt utbud som finns i vår region.

Arbeta för hållbar produktion och konsumtion (miljö, ekologi, transport) och värna om det lokalproducerade.

God hälsa (bra mat, kondition etc). På samma sätt som vi ska värna om vår miljö så ska vi vara rädda om oss själva.

Integration. Att vi är en del i omvärlden, öppenhet och välkomnande. I Skellefteå så blandas det (lokalt) traditionella med det internationella. Vi vill öka fokus på att Matfesten ska vara öppen för alla, intressant för alla och representativ för alla.

En folkfest. Vi vet att Matfesten upplevs som en självklarhet i Skellefteåbons medvetande men har även blivit en anledning att resa till Skellefteå, både för hemvändare och turister.

Vi tänker att genom Matfesten så finns möjligheterna att på ett positivt sätt bilda opinion hos allmänheten med förhoppning om att det långsiktigt påverkar köpbeteenden. Vår målgrupp är den stora allmänheten, den som har kraften att förändra. Det är de som ska se att det finns poänger med att handla lokalt, de ska se vilka mathantverk som finns i regionen och att lokala råvaror ofta är av fin kvalitet. Men vi vill även visa att det går att kombinera den historiskt traditionella maktkulturen med de internationella influenserna, vi är en del av världen och de är viktigt att låter det få genomslag.

Läs mer om föreningen här ››