Matfesten flyttar!

8 Apr 2014 15:22 - Kommentera

 Matfesten flyttar in till Skellefteå centrum!

Efter 8 år på Nordanåområdet flyttar Matfesten sin folkfest in till Skellefteå centrum. Ett stort steg i utvecklingen av folkfesten säger projektledningen.

Med flytten vill Matfesten integrera handeln och restaurangerna i Matfesten som årligen lockat till mer än 50 000 besök, säger Matfestens nye projektledare Jan Engblom.
– Matfesten förläggs i centrala delarna av Skellefteå för att närma sig, och engagera, det lokala näringslivet. På så sätt ökar vi tillgängligheten både för besökare och deltagare. Målet är att evenemanget ska bli en angelägenhet för hela regionen, inte minst våra egna duktiga krögare.

En av de lokala krögare som nu ser nya möjligheter är Anna Larsson som driver Restaurang Nygatan 57:
– Äntligen! Vi som driver restaurang i centrum får nu helt andra och bättre möjligheter att vara med. Med Matfesten inne i stan gör att vi på ett ännu mer attraktivt sätt kan visa upp Skellefteås matkultur.
Måltidsmarknaden i Stadsparken

Måltidsmarknad i Stadsparken
Projektgruppen för Matfesten har i princip klara planer för hur Matfesten ska disponeras på stan. Bland annat kommer Stadsparken i sin nya skepnad att inrymma Måltidsmarknaden. I samarbete med Skellefteå kommuns parkavdelning har en plan för hur parken ska disponeras för att bli såväl ett attraktivt besöksmål som skyddas från slitage. Området ner mot älven kommer överhuvudtaget att bli ett attraktivt område för matupplevelser.

Möjligheternas torg blir plats för Skördemarknaden och Saluhallen. Den kulinariska marknaden placeras på Trädgårdsgatan och sen kommer som sagt hela övriga centrala Skellefteå att bli plats för matfestligheter. Restaurangerna erbjuds att vara med och skapa egna kulinariska upplevelser att erbjuda besökarna.

Lockar fler hitresta besökare
Matfesten har under sina åtta år blivit en etablerad folkfest för Skellefteborna men också lockat allt fler hitresta besökare. Med den här omlokaliseringen hoppas Matfesten nu att kunna jobba ännu bättre mot de mål man har: att öka fokus på den publika delen för att skapa intresse för lokalproducerat hos konsumenter, att öka uppslutningen kring arrangemanget hos det lokala näringslivet genom att erbjuda möjlighet att medverka i de egna lokalerna samt att testa av ett lokalt saluhallskoncept.

Den sista pusselbiten i finansieringsfrågan föll idag på plats när Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun beviljade ett stöd med 362 000 kr. Av den totala summan utgör 242 000 kr eftergift av kostnader och 120 000 kr ekonomiskt bidrag.

Beslutet kommer som ett svar på ett förslag från Marknadsenheten på kommunen som anser att Matfesten är ett evenemang som lyfter unika produkter, kreativitet, idéskapande, lokal stolthet och engagemang vilket på lång sikt påverkar bilden av Skellefteå. Att evenemanget drar besökare utifrån innebär att besöksnäringen gynnas. Att Matfesten dessutom lyfter en hållbar näring (lokalt producerat livsmedel) som har betydelse för att hela Skellefteå kommun ska kunna leva framöver stärker ytterligare argumenten för varför Matfesten strategiskt är ett evenemang att satsa på. Marknadsenheten går även in själva med 50 000 kr.

Matfesten 2014 genomförs 28-31 augusti och arbetet med förberedelserna får nu förnyad energi i och med beslutet om flytten in till centrum.

 

 

Lämna en kommentar

Namn *

E-post *

Hemsida