Årsstämma i föreningen Matfesten vänner

22 Mar 2016 22:17 - 1 Kommentar

Val av ny styrelsemedlem var ett av besluten på dagens årsstämma i föreningen Matfestens vänner.

Stämman var en hastigt avklarad formalitet utan dramatiska beslut eller några kupper från arga fraktioner. Nina Nyman valdes in som ny styrelsemedlem som ersättare för avgående Håkan Pettersson och Annica Simonsson. Eventuellt kommer ytterligare någon styrelsemedlem att tillkomma vid eventuell extra årsstämma under våren.

Förutom Nina Nyman består styrelsen 2016 av Jan Engblom (ordförande), Michael Holgersson, Anna-Karin Nilsson, Pär Johansson och Andreas Löwenhöök. Den tillträdande styrelsen konstituerar sig vid nästa styrelsemöte.

Den sittande styrelsen beviljades ansvarsfrihet utifrån den presenterade årsredovisningen och revisionsberättelsen. Medlemsavgiften kommer även fortsättningsvis att vara 200 kr/år och medlem. Den nya styrelsen fick i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

Den medlem som vill se det formella protokollet från årsstämman, som är tillgängligt så snart det justerats, kan beställa det hos styrelsen. Kontaktuppgifter finns här ››

Leif Sundqvist

16 Jul 2016 10:48    


Blir gärna medlem – sänd info Bg alt. Pg nr
för inbetalning av medlemsavgift.

Är ordf. i Pcf Guldgubben som deltar i Matfesten med eget tält för utdelning av bla info om sjukdomen. Vi köper annons!
Vår kontaktpers. är Stina Renström

Lämna en kommentar

Namn *

E-post *

Hemsida