medlem

 

Stöd matkulturen i norr, bli medlem i föreningen
Matfestens vänner!

Vi välkomnar dig som vill vara med och stötta och synliggöra både den traditionella och den nya matkulturen i norr. Medlemskap i den ideella föreningen är öppet för företag, organisationer och privatpersoner. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för en långsiktig utveckling av lokala matupplevelser.

Mer än ett evenemang

Föreningens syfte är långt ifrån enbart att arrangera det årliga evenemanget Matfesten. Föreningen vill se Matfesten som en inspirationskälla för att stötta den lokala matkulturen året runt. Föreningens resurser ska kontinuerligt användas till att främja både kultur och näringsliv med matanknytning.

Grundtanken är att matkultur är viktigt för alla i hela regionen, både ur socialt och identitetsskapande perspektiv, men även för att främja näringen och skapa arbetstillfällen.

Ditt medlemskap är ett viktigt stöd i vårt arbete

Med ett stöd från en stor och brett förankrad medlemsgrupp kan Matfestens Vänner bli en aktör som kan hjälpa till att höja nivån på alla håll inom matbranschen – till glädje för både bransch och konsumenter.

Vad får du?

Förutom en skön känsla av att bidra till en livaktig region får du som medlem inbjudan till Provsmaka Skellefteå och andra aktiviteter som exempelvis studiebesök och föreningsträffar.

Hur blir jag medlem?

Att bli medlem är enkelt: betala in 200 kr/person på bankgiro 622-4448.
Märk inbetalningen med namn/organisation, adress och e-mail.

Mer information om föreningen:

Kassör Michael Holgersson,
tel 070-574 65 00
michael@matfesten.se

Styrelse 2018

Michael Holgersson, kassör
Pär Johansson
Maria Åström
Petra Liuski
Anna-Karin Nilsson